Στο καλώδιο ρεύματος black/white χρησιμοποιούμε έναν επιπλέον αγωγό χαλκού σε κάθε πόλο και ακολουθούμε μια διαφορετική γεωμετρία πλέξης, σε σχέση με τις προηγούμενες σειρές RED & BLUE.

Επίσης έχουμε προσθέσει ποσότητα fiberglass ως επιπλέον διηλεκτρικό σε κάθε πόλο ξεχωριστά, ανεβάζοντας τον βαθμό ησυχίας και διαφάνειας σε κορυφαίο επίπεδο.

Tο καλώδιο black/white είναι ένα από τα καλύτερα καλώδια ρεύματος που μπορείτε να ακούσετε σε οποιαδήποτε τιμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα καλώδιά μας είμαστε στη διάθεσή σας.